Komitéen for Strålebeskyttelse


Et borgerinitiativ til beskyttelse mod stråling fra trådløse teknologier.

Komitéen er oprettet af en gruppe danskere, som er bekymrede for den meget ukritiske brug af trådløs teknologi i Danmark. Komitéens medlemmer arbejder som frivillige og er politisk og økonomisk uafhængige. For at bevare fokus på sagen har vi i komitéen, indtil videre, valgt at være anonyme.

Elektromagnetisk stråling (EMR) er den stråling som udsendes fra alle trådløse teknologierSmartphones, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fastnettelefoner (DECT), trådløse headsets, trådløse øresnegle (bluetooth), computere (herunder bærbare og tavle-pc'er), trådløse Internetroutere (WIFI og Wlan), trådløst bredbånd (Wimax), trådløse printere, tv, trådløse musikanlæg (WiFi), trådløse elaflæsere (Smart Meters), Nintendo DS, Nintendo Wii, Playstation, trådløse babyalarmer, TETRA etc.

Der findes mere end 3.000 videnskabelige studier af elektromagnetisk stråling og disse kan opdeles i 2 grupper: De som finder skadeeffekterHovedpine, ledsmerter, træthed, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser, nedsat hukommelse, tinnitus, flere stresshormoner, depression, hjerterytmeforstyrrelser, unormalt blodtryk, hududslæt, svækket immunsystem, celleskader og celledød, nedsat sædkvalitet, ændrede hjernebølger, dna-skader og hjernekræft, og de som ikke gør.
Den første gruppe er næsten udelukkende foretaget af uafhængige forskere, mens den anden gruppe oftest er medfinancieret af industrien.

Vi i komitéen stiller os undrende overfor, hvorfor man i Danmark ikke indfører sikkerhedssforanstaltninger til beskyttelse af borgerne, som det ses i andre landeEksempler på andres landes tiltag:
• Frankrig har forbudt trådløst net og mobiltelefoner i skoler og daginstitutioner.
• Belgien forbyder salg af mobiltelefoner til børn.
• Taiwan har fjernet mobilmaster fra alle skoler.
• Indien har sænket mobilmasters stråling med 90%.
• Tyskland advarer mod trådløse telefoner.
• Italien, Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Luxembourg, Rusland og Kina har sænket grænseværdierne for stråling.
• I Østrig er mobilreklamer rettet mod børn ikke tilladt, og landets lægeforening advarer om strålingsfaren.
• I Australien, Italien, USA og Spanien er der vundet erstatningssager for helbredsskader fra mobilstråling.
. I stedet udrulles der i hast flere trådløse teknologier, der opsættes flere mobilmaster, og der indføres i stor stil iPads i landets skoler og daginstitutioner, hvilket er dybt bekymrende idet at børn er særligt sårbareBørn er særligt udsatte, da de er under stadig udvikling; deres immunforsvar, nervesystem og hjerne er ikke færdigudviklet, og de er således mere følsomme. Samtidig optager de betydeligt mere mikrobølgestråling end voksne, bl.a. pga deres tyndere hjerneskal, større vandindhold og mindre kroppe..

Da der er påvist en række indgribende biologiske effekter og man ikke kender faren ved langtidseksponering fra trådløse teknologier, mener komitéen, at der reelt er tale om et eksperiment på mennesker, som foregår uden deres informerede samtykke.

Komitéen har til formål i samarbejde med menneskerettigheds-advokat Christian HarlangGennem mere end 20 år har advokat Christian Harlang udført et stort antal sager navnlig ved Landsretterne og Højesteret, samt i udlandet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og ved FN-organisationer i Geneve. En betydelig del heraf er principielle sager om borgernes retsstilling overfor stat, kommuner, m.v.

Klik for at gå videre til Harlangs hjemmeside »
, at få udfærdiget et responsum og derved få klarlagt:

  1. om der er tale om et brud på Nürnberg-koden. - herunder forsøg på mennesker uden informeret samtykke.
  2. om FN-børnekonventionen overtrædes. (artikel 3, 17, 24, 25 samt artikel 32.)
  3. hvem der juridisk kan drages til ansvar for de konsekvenser, som eksponeringen kan få for befolkningen, samt eventuelle overtrædelser af konventionerne.
Det er endvidere vores mål i komitéen at højne borgernes viden om de biologiske effekter og mulige sundhedsfarer, som er forbundet med eksponering for trådløse teknologier af alle slags. Vi ønsker således, at det enkelte menneske frit kan træffe beslutninger ud fra et informeret grundlag, som kan føre til beskyttelse af deres børn og dem selv.
Se Komitéens introduktions-video (3½ minut)

Komitéens arbejde er afsluttet.

Resultat er sendt til bidragsyderne og yderligere info vil blive publiceret her snarest.

Hvad nu hvis...

-at der er en sammenhæng mellem den eksplosive stigning i anvendelsen af trådløse teknologier og danskernes rekorder indenfor kræft, kroniske lidelser og pludselig opståede mystiske symptomer?

Nyheder

Løbende nyt fra Komitéen

Opdateret April 2015

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, nyttige informationer eller andre forespørgsler så skriv til os på: info@stråling.dk (eller: hvis dit mailprogram fejler) eller start en mail ved at klikke knappen forneden.